Pokrzywa Lab logo
IIMCB logo

Absolwenci

Photo of Abhishek

Abhishek Dubey

PostDok; 2021-2023


Badania Abhishka skupiały się na wyjaśnieniu wpływu floksourydyny, środka przeciwnowotworowego, na modulację proteostazy i jej roli w zwiększaniu przeżywalności w niskich temperaturach u nicieni C. elegans. Ponadto, Abhishek pracował nad poznaniem mechanizmów patogenezy rzadkich chorób związanych z genami FEM1C i MAPK1. Jego badania zaowocowały czterema artykułami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach zagranicznych, w tym Nature Communications i Human Molecular Genetics

Photo of Aniruddha

Aniruddha Das

Doktorant; obronił pracę doktorską w 2023


Praca Aniruddhy w naszym laboratorium była imponująca - jego badania nad synergiczną współpracą pomiędzy ligazami ubikwitynowymi CHN-1 i UFD-2 zaowocowały jego pierwszoautorskim artykułem, który trafił na okładkę EMBO Journal. Sukcesy Aniruddhy sprawiły, że został przyjęty na stanowisko post-doc na University of Texas at Austin w grupie prof. Andreasa Matouscheka.

Katarzyna Banasiak

Doktorantka; obroniła pracę doktorską w 2023


Katarzyna przesunęła granice naszej wiedzy na temat egzoferezy mięśniowej u C. elegans, a jej wysiłki zaowocowały trzema artykułami z tej dziedziny, z których jeden trafił na okładkę EMBO Reports. Ponadto, została współautorką dwóch innych artykułów dotyczących systemu ubikwityna-proteasom. Jednak nie tylko osiągnięcia naukowe wyróżniały Katarzynę - była również oddanym i zaangażowanym członkiem społeczności doktorantów, zawsze organizując wydarzenia, które nas wszystkich łączyły.

Konrad Kowalski

Magistrant oraz Asystent ds. badań; obronił pracę magisterską w 2022


Konrad ma na swym koncie dwa artykuły - Turek i in., 2021 oraz Piechota i in., 2022, a także obronioną świetną pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim. Co więcej, Konrad postawił sobie poprzeczkę jeszcze wyżej - rozpoczął naukę w szkole doktorskiej w renomowanym Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, gdzie będzie pracował pod kierunkiem dr. Adama Kłosina.

Adres

Laboratorium Metabolizmu Białek

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie

Ks. Trojdena 4

02-109 Warszawa

Pokrzywa Lab logo
IIMCB logo